nstt

Specjalizacje stomatologiczne

Specjalizacje stomatologiczne w Europie

www.kpozpr.com.pl

Nie jest wiedzą powszechną, że na terenie Unii Europejskiej istnieją oddzielne regulacje dotyczące pracy stomatologów, a także wzajemnego uznawania specjalizacji stomatologicznych przez wszystkie kraje członkowskie UE. Generalnie jednak we wszystkich państwach europejskich (także tych, które znajdują się aktualnie poza Unią) zawód dentysty jest regulowany podobnie. Nie ma także różnic jeśli chodzi o nauczanie zawodu, ponieważ uczelnie medyczne bazują na powszechnej wiedzy uznawanej na całym świecie. Ponieważ jednak mamy do czynienia z medycyną, część przepisów bywa specyficzna.

Nim Polska stała się członkiem Unii odbywały się wieloletnie negocjacje, które miały przygotować nasz kraj do członkostwa, a także zagwarantować nam z tego tytułu określone przywileje. Z perspektywy lat widać jak wiele błędów i zaniechań wówczas popełniono, to jednak temat na zupełnie inny tekst. W toku negocjacji pojawił się także wątek związany z medycyną, w tym ze stomatologią. Rzecz dotyczyła właśnie wzajemnego uznawania specjalizacji dentystycznych i stworzono na ten temat odpowiedni zapis.

W treści przyjętego przez nasz kraj oraz całą Unię Traktatu Akcesyjnego znalazły się zapisy mówiące o tym, iż dwie specjalizacje stomatologów – chirurgiczna oraz ortodontyczna – będą uznawane przez wszystkie kraje Unii na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że polski chirurg-stomatolog musi być traktowany w Niemczech tak samo jak specjalista wykształcony nad Łabą. Otworzyło to przed naszymi fachowcami nowe perspektywy.

toyota używana honda auta używane